Gjethuset konference

Gjethusets smukke lokaliteter udlejes til brug for lokale kulturbærende foreninger, folkeoplysende arrangementer, større konferencer o.lign. Angivne lejepriser er eksklusive evt. behov for teknisk udstyr, speciel opstilling, AV-midler o.a, og må opfattes som vejledende. Gjethuset forestår salg/udskænkning i alle udlejnings sammenhænge, og kan efter aftale arrangere yderligere forplejning.

NB: Gjethuset udlejes ikke til private formål

Koncert/Teatersal.

Leveret med standard salsopstilling (max 1300 pers), adgang til toilet- og badefaciliteter, Foyerareal, Nordfløj & kunstnergarderober. Eksklusive rengøring! Husleje pr. arr.dag kr. 10.000,00

Nordfløjen.
Leveret med standard salsopstilling (max 180 pers) adgang til toilet- og badefaciliteter og kunstnergarderober. Eksklusive rengøring! Husleje pr. arr.dag kr. 3.000,00

Sydfløjen
Galleri/Udstillingsformål.
Tomt lokale. Inklusive adgang til toiletfaciliteter og brug af lokalets spotlys. Eksklusive rengøring! Åbningstider udover Gjethusets (hverdage 10-16:00) efter aftale. Husleje pr. uge kr. 10.000,00


NB: der stilles særlige krav til det pågældende galleri/udstillingsformål kontakt helga@gjethuset.dk for detaljer
Leveret med standard salsopstilling. Husleje pr arr. dag kr. 10.000,00

Foyer - Caféareal.
Generelle arrangementer Leveret med standard salsopstiling med adgang til toiletfaciliteter. Eksklusive rengøring!
Husleje kr. 3.000,00


Teknik & AV-udstyr.
Gjethuset råder over mikrofonsystemer, projektor og lærreder, flip-over, whiteboards, overhead-projektor, mobilscene mm. 
Dette udstyr udlejes til brug for arrangementer i Gjethuset. Indhent tilbud - og vi finder en samlet løsning for dit arrangement! 
Kontakt teknik@gjethuset.dk